Rozdělení ročníků do tříd ve školním roce 2019/2020

Publikováno:

Třídy a třídnictví:

I. třída = 1. +  2. ročník

  • třídní učitelka Mgr. Dominika Šusterová
  • paní asistentka Kateřina Matějčková

II. třída = 3. + 4. ročník

  • třídní učitelka Mgr. Pavlína Fialová
  • paní asistentka Martina Lázničková

III. třída = 5. ročník

  •  třídní učitelka Mgr. Tereza Macourková
  • paní asistentka Kateřina Matějčková

 

PF