Rozdělení ročníků do tříd ve školním roce 2019/2020

Publikováno:

Třídy a třídnictví v příštím školním roce:

I. třída = 1., 2.  a 5. ročník

  • třídní učitelka Mgr. Dominika Šusterová
  • kmenová učebna vedle sborovny

II. třída = 3. + 4. ročník

  • třídní učitelka Mgr. Pavlína Fialová
  • kmenová učebna vedle školní družiny

PF