Poděkování paní Ing. Kruisové

Publikováno:

Chtěli bychom velice poděkovat naší nejvěrnější přispěvatelce paní inženýrce Kruisové

za její každoroční sponzorský dar.

Milá paní inženýrko,

mnohokrát Vám děkujeme!

Vaše důvěra a náklonnost k zadnotřebaňské málotřídce nás opravdu těší!

Peníze budou – jako vždy – použity ve prospěch našich dětí.

 

PF