Platby

Platby do Spolku rodičů

Spolek rodičů a přátel MŠ / ZŠ Zadní Třebaň, z.s. na ustanovují schůzi odsouhlasil stanovy a výše ročního příspěvku dle zápisu takto:

1. rodič (člen Spolku) je povinen hradit řádně a včasně finanční příspěvky Spolku, a to vždy za každé jednotlivé dítě, navštěvující MŠ / ZŠ, do termínu splatnosti 15. září na příslušný školní rok

2. členové schválili členské příspěvky ve výši: 1000,- Kč ročně pro dítě v základní škole: 600,- za I. a 400,- za II.pol.

O výjimkách rozhoduje výbor Spolku na základě písemné žádosti.

Dále jsou platné tyto informace:

3. máte-li více dětí, prosím, vždy odesílejte platbu za pro každé dítě zvlášť pod jedinečným var. symb.

4. účet je transparentní, veřejně přístupný, máte tak možnost kdykoli nahlížet na jeho stav   http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu

pro ZŠ:
částka 1000,- Kč, č.ú.: 2000852958/2010 (FIO BANKA)
v.s.:  1..  (trojčíslí složeno z prvního čísla 7, dále následuje dvojčíslí dítěte, které bylo dítěti přiděleno – např. v ZŠ byl Vašemu dítěti přidělen V. S. 99, do Spolku hradíte pod V. S. 799)

zpráva pro příjemce:  dar Spolek, rok úhrady (např. dar Spolek 2017)

UPOZORNĚNÍ:
Účet je transparentní, tj. veřejně dostupný. Prosíme, abyste do zprávy pro příjemce neuváděli jména svých dětí, pakliže si nepřejete je zveřejnit – zpráva pro příjemce je v tomto typu účtu veřejně sdílenou informací.
Pro správné přiřazení platby je pro Spolek nezbytný variabilní symbol!