Platby na školní rok 2019/2020

Publikováno:

Pomůcky na příští školní rok nakupujeme v červnu

  • 250,-  => záloha na pracovní sešity   +  250,- => příspěvek na čtvrtky, papíry, kopírování
  • celkem tedy 500 Kč na účet školy  51 – 4867500217/0100  do 15. 6. 2019
  • VS:  7 a dvojčíslí přidělené Vašemu dítěti
  • do zprávy „Příjmení Vašeho dítěte – PS, papíry“