Platba za družinu na druhé pololetí

Publikováno:

Vážení rodiče. 

Prosíme uhraďte splátku družiny za druhé období (leden – červen). Ta činí 900 Kč a je splatná do 15. 2. 2020.

Hradit ji můžete buď hotově u pokladníka školy (pí. Ševčíkové) nebo bezhotovostně na účet školy 51-4867500217/0100Při placení na účet musí být uveden variabilní symbol žáka, který začíná číslem 4 a za ním přidělené dvojčíslí dítěte.

V případě, že nechcete, aby Vaše dítě družinu navštěvovalo, připomínám, že je třeba je písemně odhlásit. Děkuji za včasnou platbu. 

Dále prosím o donesení 1 ks sirupu/dítě na druhé pololetí v rámci pitného režimu. 

Veronika Kořínková, DiS. – vychovatelka školní družiny