Placení ŠD – 2.splátka

Publikováno:

Vážení rodiče!

Připomínám, že je již možné začít platit družinu na zbytek školního roku.

Splátka za 2. období činí 900 Kč a platí se nejpozději do 15. února.

Pokud dítě je přihlášeno do ŠD jeden nebo dva dny v týdnu, je úplata zkrácena na 100 Kč měsíčně. Tj. za 2. období 600 Kč. 

Způsob úhrady:

Úplata se platí buď hotově u pokladníka školy (pí. Ševčíkové) nebo bezhotovostně na účet školy. Při placení na účet musí být uveden variabilní symbol žáka, který začíná číslem 4 a za ním přidělené dvoučíslí dítěte.

 

(Ti kteří zaplatili na celé pololetí – tj. do 31.1., zaplatí stejnou částku na 2.pololetí.)