Placení družiny na druhé období

Publikováno:

Vážení rodiče,

připomínám, že do 15.2.2021 je nutné zaplatil družinu na druhé období (leden – červen). Částku 900 Kč můžete zaplatit dvěma způsoby:

  1. hotově u pokladníka školy (pí. Ševčíkové)

      2. bezhotovostně na účet školy ( 51-4867500217/0100 ). Při placení na účet musí být uveden variabilní symbol žáka, který začíná číslem 4 a za ním přidělené dvoučíslí dítěte. 

Pokud nechcete aby Vaše přihlášené dítě docházelo do školní družiny, je nutné jej písemně odhlásit!