Náhradní program ZŠ – čtvrtek 25. 11.

Publikováno:

V důsledku zhoršující se epidemiologické situace se ve čtvrtek dne 25. 11. 2021 neuskuteční plánovaný výlet do Prahy (3., 4. a 5. ročník), resp. do Divadla S + H (1. a 2. ročník). Vzhledem k tomu, že máme objednaný autobus, zvolili jsme jako náhradní program pro všechny ročníky výlet na Dobříš. V plánu je menší turistika a návštěva muzea. Tento den budou odhlášeny školní svačiny (na oběd se vrátíme do školy). K pláštěnce tedy prosím přibalte dětem do batůžku i svačinu a pití. Prosíme, aby děti měly teplé oblečení vhodné na turistiku! Částka na úhradu výletu se vybírá dle pokynů třídních učitelů. Tato bude následně vyúčtována a případný přeplatek vrácen. Sraz bude ve čtvrtek 25. 11. 2021 v 7:45 hod. u školy. Návrat je plánován do 13:00 hod.

Pokud víte, že se Vašemu dítěti při jízdě v autobuse dělá nevolno, prosíme, abyste jim doma podali lék proti nevolnosti. Rovněž prosíme o písemný souhlas s tím, abychom lék proti nevolnosti mohli podat i na cestu zpět.  Děkujeme.