Zápis do MŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň, okres Beroun vyhlašuje, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/ 2023.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (on-line formulář bude dostupný od 2. 5. 2022), společně
s vyjádřením dětského praktického lékaře a prostou kopií rodného listu je možné doručit následujícími způsoby, a to od 2. 5. 2022 do 16. 5. 2022 včetně:

1. do datové schránky školy (3uymatv);
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!);
3. poštou (Školní 219, 267 29 Zadní Třebaň);
4. osobním podáním v budově ZŠ a MŠ dne 16. 5. 2022 od 10:00 hod. do 16:30 hod.

Pokud zákonný zástupce podá žádost pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Bc. Klára Červená, DiS.
vedoucí učitelka mateřské školy
Mgr. Tereza Macourková
ředitelka školy

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Vyhlášení zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání 2022-2023 (.pdf, 200 kB)

Informace k zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání 2022-2023 (.pdf, 225 kB)

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (.pdf, 151 kB)