Zaměstnanci

Jméno Funkce Kontakt
Mgr. Jiří Janovský  vedoucí učitel MŠ 257721404
Michala Voborníková

 

Martina Lázničková

 

 

Jana Hejlková

 učitelka v MŠ

 

 

asistentka v MŠ,

uklízečka v MŠ

 

školnice

257721404

 

257721404

 

 

257721404