O mateřince

Mateřská škola se nachází v přízemí, má kapacitu 28 žáků a je jednotřídní s dětmi ve věku od 3 do 6 let. Její součástí jsou dvě učebny, kancelář, sklad lůžkovin, přípravna potravin, šatna a hygienické zázemí. K pohybovým aktivitám slouží školní dvůr, zahrada, terasa a přilehlé obecní hřiště. Naše školka je „vesnická“ a připomíná dětem, rodičům i širší veřejnosti tradice a obyčeje, které jsou vázány na cyklus a koloběh života v přírodě. Slavíme společně různé svátky, seznamujeme děti s řemeslnými dovednostmi a lidovými zvyky, pořádáme tradiční slavnosti a hry, hledáme příležitosti pro společná setkání.

Volná hra je základ

V naší mateřské škole se zaměřujeme na svobodný projev dětí. Víme, že pro děti velmi důležitá hra, proto na volnou hru klademe velký důraz. Prostor tříd můžeme uspořádat podle potřeb dětí. Děti si samy vybírají, s kým a kde si chtějí hrát. Některé děti hned ráno společně s kamarády vymýšlejí různé příběhy, jiné radši využijí zákoutí, protože po probuzení ještě potřebují čas jen pro sebe. Ve třídě kromě běžných hraček, stavebnic a pomůcek nechybějí krabice s látkami, šátky a záclonami, jež slouží jako závoje pro princezny či přístřeší na vybudovaný domeček. Děti mají k dispozici hudební nástroje, tělovýchovné náčiní a nářadí, volně přístupné jsou výtvarné potřeby, knihy, různé přírodní materiály pro tvoření, ze kterých vznikají krásná díla.

Ranní kruh je denní samozřejmostí, kde si povídáme o tom, jak probíhaly hry, ale i další témata, která děti zajímají, co prožily, na co se těší. Každé dítě se může vyjádřit, zeptat se, ale také má právo nemluvit, pokud se mu nechce.

Naše mateřská škola je zaměřena na rozvoj estetického cítění dětí. Proto máme činnosti zaměřené směrem hudebně – pohybovým, tvořivým a dramatickým. Co se týče hudebně – pohybového zaměření, děti mají možnost pomocí pohybu, hudby a hudebních nástrojů vyjádřit náladu a komunikovat se svým okolím. Hrajeme si s písničkami, s textem i melodií. K doprovodu využíváme jak tradiční hudební nástroje, tak ty, které si vytvoříme např. kamínky, skořápky, nádoby naplněné rýží nebo korálky, šustění se sáčky atd.

Výtvarná oblast zaujímá v naší školce rovněž významné místo. Děti se mohou výtvarně vyjadřovat pomocí nejrůznějších materiálů, ke kterým mají volný přístup a využíváme je i v řízených činnostech. Práce dětí jsou výjimečné a mají vypovídající hodnotu, je důležité se jimi zabývat, protože nám umožňují proniknout do osobnosti dítěte. Práce dětí dotvářejí prostředí tříd a interiéru školy. Během celého školního roku má své místo tvoření s keramickou hlínou.

Děti dostávají prostor k vyjádření nejrůznějších myšlenek a přání. Je zajímavé poslouchat jejich přání při oslavách, kdy svým kamarádům přejí nejrůznější hezké věci. V tomto případě je patrný posun v komunikaci mezi dětmi během školního roku.

Probouzíme v dětech pozitivní vztah ke knize, Knihy jsou volně přístupné a děti jsou vedeny k tomu, aby s knihou ohleduplně zacházely. Knihy si děti nejen volně prohlížejí, ale pracují s obsahem, čtou obrázky. Navštěvujeme knihovny, kde se děti seznámí s dětskou literaturou a vypůjčují si knihy, s nimiž pracují v rámci různých témat. Před spaním nám v rámci projektu „Celá Třebaň čte dětem“, chodí číst rodiče, prarodiče, významné osobnosti obce i žáci naší základní školy.