Informace pro rodiče

Informace pro školní rok 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení do MŠ

 

Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň, okres Beroun

Školní 219, 267 29 Zadní Třebaň

reditel@skola-zadnitreban.cz   tel: 602 654 937     IČO 70991430

 

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 ve školním roce 2019/2020

 

19-02         dítě přijato

19-06         dítě přijato

19-07         dítě přijato

19-08         dítě přijato

19-13         dítě přijato

 

 

Seznam nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

ve školním roce 2019/2020

 

19-01         dítě nepřijato

19-04         dítě nepřijato

19-05         dítě nepřijato

19-09         dítě nepřijato

19-10         dítě nepřijato

19-11         dítě nepřijato

19-14         dítě nepřijato

 

 

19-03         správní řízení přerušeno

19-12         správní řízení přerušeno

 

 

V Zadní Třebani 27. 5. 2019                          

                                                                            Mgr. Tereza Macourková

                                                                            ředitelka ZŠ a MŠ