Denní režim

06:30 – 08:00 Příchod dětí, spontánní aktivity
08:00 – 08:30 Příprava předškoláků, spontánní aktivity
08:30 – 09:00 Ranní kruh, tělovýchovná chvilka (ranní cvičení)
09:00 – 09:30 Osobní hygiena, dopolední svačina
09:30 – 10:00 Didakticky zacílené aktivity
10:00 – 12:00 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, sezónní pohybové aktivity
12.00 – 12:30 Příprava na oběd, oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí
12:30 – 14:30 Podle individuální potřeby dětí odpočinek, klidnější aktivity
14:30 – 15:00 Osobní hygiena, odpolední svačina
15:00 – 16:30 Řízené a spontánní aktivity, pobyt venku, odchod dětí