Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4.

Publikováno:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (v příloze)
    o Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
  • Testovani diagram (.pdf, 220 kB)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

V mateřských školách
dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,

V základních školách
žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků

Ve školních družinách
žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest

Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že

  • v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
  • v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 (.pdf, 263 kB)