Zaměstnanci

Jméno Funkce Kontakt
Veronika Kořínková, DiS. vychovatelka školní družiny 727802806

korinkova@skola-zadnitreban.cz