Přehled základních informací o školní družině

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vážení rodiče! Na následujících řádcích jsou přehledně shrnuty informace o
školní družině. Věnujte prosím následujícím řádkům pozornost.

1) Přihlašování žáků do školní družiny
Probíhá na základě zápisového lístku, který dostanete v září. Na něm vyplníte údaje o Vašem dítěti.

2) Provozní doba školní družiny
Od 11:40 do 17:00.

3) Odchody a vyzvedávání ze školní družiny
Na zadní straně zápisového lístku vyplníte v kolik hodin (čas pište co nejpřesnější) a s kým (či samo) bude dítě odcházet. Jména těch, kteří mohou dítě vyzvedávat, budou napsaná celá, tj. jména a příjmení. Budou zde vypsáni všichni, kteří smí dítě vyzvednout. Pokud dítě odchází v jiný čas (či s někým jiným) než je napsáno v zápisovém lístku, dopředu o tom informujete vychovatelku. Informace musí být vždy v písemné formě (lísteček nebo zápis v
družinovém notýsku). Musí obsahovat datum změny, jméno dítěte a podpis
zákonného zástupce hůlkově i psace + zda dítě odchází samo (případně
jméno toho kdo dítě vyzvedne)!!! Nelze omlouvat dítě telefonicky. SMS ani
emailem!!! V případě, že dítě takovýto lísteček nemá, bude ze ŠD propuštěno v
čas, který je napsán na zápisovém lístku nebo si jej rodič vyzvedne osobně.

Časy vyzvedávání jsou: 1. vyzvedávání je do 13:00. Poté je možné dítě
vyzvednout až v čase od 15:10 do 17:00. V čase mezi 13:00 15:10 probíhá
výchovně vzdělávací a zájmová činnost a nebude možné dítě vyzvednout.
Respektujte to, prosím.

Při vyzvedávání dětí vždy čekáte dole v šatně a z důvodu bezpečnosti
nevstupujete do 1. patra školy. Pokud vyzvedáváte dítě ve školce a
následně v družině, zvoníte na oba zvonky (tj. zvonek družinový a zvonek
školkový).

4) Úplata za školní družinu
Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách.

1. období září až prosinec. 2. období leden až červen.

Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok a činí 150 Kč měsíčně. Splátka za 1. období je 600 Kč a platí se nejpozději do 15. října. Splátka za 2. období činí 900 Kč a platí se nejpozději  do 15. února.

Úplata se platí buď hotově u pokladníka školy (pí. Ševčíkové) nebo bezhotovostně na účet školy bezhotovostně na účet školy ( 51-4867500217/0100 ). Při placení na účet musí být uveden variabilní symbol žáka, který začíná číslem 4 a za ním přidělené dvoučíslí dítěte.

5) Převlečení, družinový notýsek, řád ŠD, web a telefon do ŠD

Převlečení –– děti si přinesou děti si přinesou tepláky, tričko, mikinu, ponožky, případně náhradní boty. Prosím podepsat. Dle potřeby se do něj budou převlékat.
Družinový notýsek –– děti, které již družinu navštěvovaly, si notýsek měly nechat do následujícího roku. Nově příchozí děti jej ode mě dostanou. Do něj je možné psát omluvy ze ŠD a já do něj dětem lepím přihlášky na družinové akce apod.
Řád školní družiny –– Je dostupný na webu školy (v sekci družina — dokumenty). Spolu s přihláškou do ŠD je nutné podepsat jeho přečtení.
Webové stránky— pro fotografie a informace o chodu školní družiny sledujte i naše školní webové stránky
Volání do ŠD –– družina má svůj mobil, jehož číslo máte napsáno v žákovských knížkách Vašich dětí nebo na webu školy. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se věnuji Vašim dětem, nemohu zvedat telefony. Pokud je něco akutního sama Vám zavolám. V případě, že mi potřebujete sdělit nějakou informaci, učiňte tak nejpozději do 11:40. Poté opravdu nemohu zaručit, že telefon vezmu. Můžete použít i SMS formu. Případně můžete napsat na můj školní email.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte se na mě obrátit.

Veronika Kořínková, DiS. –– vychovychovatelka školní družinyvatelka školní družiny