O školní družině

INFORMACE – ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vážení rodiče! Na následujících řádcích jsou přehledně shrnuty informace o školní družině. Věnujte prosím následujícím řádkům pozornost.

1) Přihlašování žáků do školní družiny

Probíhá na základě zápisového lístku, který dostanete v září. Na něm vyplníte údaje o Vašem dítěti.

2) Provozní doba školní družiny

Od 11:40 do 17:00.

3) Odchody a vyzvedávání ze školní družiny

Na zadní straně zápisového lístku vyplníte v kolik hodin (čas pište co nejpřesnější) a s kým (či samo) bude dítě odcházet. Jména těch, kteří mohou dítě vyzvedávat, budou napsaná celá, tj. jména a příjmení. Budou zde vypsáni všichni, kteří smí dítě vyzvednout. Pokud dítě odchází v jiný čas (či s někým jiným) než je napsáno v zápisovém lístku, dopředu o tom informujete vychovatelku.

Informace musí být vždy v písemné formě. Musí obsahovat datum změny, jméno dítěte a podpis zákonného zástupce – hůlkově i psace + zda dítě odchází samo (případně jméno toho kdo dítě vyzvedne)!!! Nelze omlouvat dítě telefonicky, SMS ani emailem!!!

V příloze emailu Vám posílám vzor omluvy. Pro zjednodušení komunikace doporučuji jej používat.

(Příklad omluvy: Moje dítě Felix Vomáčka bude dne 12.12.2020 odcházet v 15:30 ze školní družiny sám.)

 

Časy vyzvedávání jsou: 1. vyzvedávání je do 13:00. Poté je možné dítě vyzvednout až v čase od 15:00 do 17:00. V čase mezi 13:00 – 15:00 probíhá výchovně – vzdělávací a zájmová činnost a nebude možné dítě vyzvednout. Respektujte to, prosím.

Při vyzvedávání dětí vždy čekáte dole v šatně a z důvodu bezpečnosti nevstupujete do 1. patra školy. Pokud vyzvedáváte dítě ve školce a následně v družině, zvoníte na oba zvonky (tj. zvonek družinový a zvonek školkový).

 

5) Úplata za školní družinu

Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách. 1. období září až prosinec.2. období leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok a činí 150 Kč měsíčně. Splátka za 1. období je 600 Kč a platí se nejpozději do 15. října. Splátka za 2. období činí 900 Kč a platí se nejpozději do 15. února.

Úplata se platí buď hotově u pokladníka školy (pí. Ševčíkové) nebo bezhotovostně na účet školy (51-4867500217/0100 ). Při placení na účet musí být uveden variabilní symbol žáka, který začíná číslem 4 a za ním přidělené dvoučíslí dítěte.

 

6) Různé

  • Převlečení – Prosím, ať si děti přinesou tepláky, tričko, ponožky, případně náhradní boty. Dle potřeby se do něj budou převlékat.

          V případě nenadálé události (polití, zmoknutí apod.) se také hodí. 😊

  • Řád školní družiny – Je dostupný na webu školy (v sekci družina – dokumenty).
  • Volání do ŠD – družina má svůj mobil, jehož číslo máte napsáno v žákovských knížkách Vašich dětí nebo na webu školy. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se věnuji Vašim dětem, nemohu zvedat telefony. Pokud je něco akutního sama Vám zavolám. V případě, že mi potřebujete sdělit nějakou informaci, učiňte tak nejpozději do 11:40. Poté opravdu nemohu zaručit, že telefon vezmu. Můžete použít i SMS formu. Případně můžete napsat na můj školní email.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit.

 

Veronika Kořínková, DiS. – vychovatelka školní družiny

Email: korinkova@skola-zadnitreban.cz

Telefon: 727 802 806