Činnosti školní družiny

Odpočinkové činnosti:

 • relaxace na koberci, předčítání pohádek, příběhů, vlastní četba dětí
 • spontánní činnosti – hraní, malování, zpěv…
 • komunitní kruh – vyprávění o hezkých i méně příjemných zážitcích dětí, společné řešení problému
 • poslech CD – pohádky, písně, říkadla
 • promítání DVD – naučná, pohádková…

Zájmové a herní činnosti:

 • konstrukční práce s několika druhy stavebnic
 • průběžné využívání několika druhů stolních a společenských her
 • didaktické a intelektové hry – procvičování pohotovosti, postřehu, paměti, smyslů a znalostí
 • soutěžní hry – v různých disciplínách
 • tradiční dětské hry – podle námětů ze zkušeností let minulých i nově čerpaných z odborné literatury
 • oslava svátků a narozenin jednotlivých dětí v průběhu školního roku – výroba přáníček, gratulace, pohoštění

Tělovýchovné, sportovní a pohybové činnosti:

 • vycházky do blízkého okolí
 • různé druhy míčových her na dětském školním hřišti
 • pohybové hry na školní zahradě, využití šplhadel, skluzavek, prolézaček
 • návštěvy mimořádně kvalitně vybaveného sportovního hřiště v Řevnicích
 • hry a aktivity v lesíku, na louce, zadnotřebaňském hřišti
 • sezonní činnosti – pouštění draků, bruslení, sáňkování, bobování, koupání v bazénku…
 • štafetové hry, soutěživé hry v družstvech

Výtvarné a pracovní činnosti:

 • malování, kreslení (pastelky, vodové a temperové barvy, suchý pastel, tuš…)
 • práce s papírem (vystřihování, lepení, skládání), textilem, přírodním lýkem, pedigem atd.
 • práce s modelovací hmotou, slaným těstem
 • práce s přírodninami – šípky, jeřabiny, kaštany, žaludy, šišky, dýně, mech…
 • výroba dárků a předmětů ke slavnostním příležitostem (Vánoce, Velikonoce, Svátek matek, Máje)
 • příprava pohoštění k nejrůznějším příležitostem – svátky, narozeniny, Den dětí (ovocné a zeleninové saláty, jednohubky, chlebíčky…)

Literárně-dramatické a hudební činnosti:

 • dramatizace pohádek, příběhů
 • nekonečný příběh – volné navázání na smyšlené vyprávění předchozího kamaráda
 • vystoupení pro veřejnost při různých příležitostech (vánoční besídka v místním KD, taneční vystoupení na staročeských májích…)

Příprava na vyučování:

 • psaní domácích úkolů podle přání rodičů
 • Počítače – didaktické programy z českého jazyka, matematiky, přírodovědy, angličtiny, práce s internetem
 • začlenění jednotlivých prvků z vyučování, opravy různých cvičení, které děti nezvládly při vyučování
 • příprava na vyučování v návaznosti na prvouku při vycházkách do přírody, pozorování proměn přírody v průběhu ročních období
 • poznávání důležitých míst v obci a jejich význam

Mimořádné aktivity:

 • návštěvy kina, návštěvy vhodně zaměřených výstav
 • pracovní dílny (pořádané ve škole i mimo ni)
 • návštěvy solné jeskyně
 • lekce bruslení s lektorem v Berouně