Družina

Platba za školní družinu

Úplata za školní družinu se provádí dvakrát ročně:
1) na počátku září: 750,- Kč,
2) na počátku února: 750,- Kč.
Platby zasíláte na účet školy č. 51- 4867500217/0100.
Nezapomeňte, prosím, na variabilní symbol dítěte – začíná čtyřkou.
Např.: dítě s dvojčíslím 29 má V. S. 429

Seznam žáků s variabilními symboly

1. ročník
Bartoň Theodor 438
Bartúnek Matyáš Šimon 450
Doležel Šimon 453
Fürbach Antonín 435
Kramatová Tereza 442
Madej Pavel 495
Pavlas Adam 439
Rolník Petr 481
Rolníková Pavla 482
Svoboda Ondřej 454
Strejčková Eliška 455
Škvorová Barbora 4253. ročník
Baráček Matěj 492
Bartoňová Elena 407
Bučinský Jan 493
Dvořák Milan 485
Láznička Matěj 431
Mareš Martin 494
Mrázková Kateřina 404
Svoboda Daniel 446
2. ročník
Crha Tomáš 411
Dvořáčková Ludmila 401
Frýdlová Anežka 427
Jelínková Anna Valentýn 412
Jukl Štěpán Ringo 447
Procházková Stella 420
Soukupová Kristýna 429
Spurná Michaela 430
Škvor Josef 428
Tučková Adéla 417
Tyšer Antonín 448  

4. ročník
Crha Daniel 432
Dvořáčková Barbora 489
Havelka Jan 499
Šmaus Daniel 426
Tuček Matěj 488

Test