Doplatek za ŠvP

Publikováno:

Prosíme uhradit doplatek.

  • 1 000,- Kč
  • do 31. 5. 2019
  • na účet školy: 51 – 4867500217/0100
  • VS: 9 + dvojčíslí přidělené Vašemu dítěti

PF