Ceny stravného od 1. 11. 2019

Publikováno:

Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň, okres Beroun
Školní 219, 267 29 Zadní Třebaň
IČ: 70991430
Příloha k provoznímu řádu školní jídelny č.1

CENÍK STRAVOVACÍCH SLUŽEB ŠKOLNÍ JÍDELNY

Podle přílohy č. 2 k Vyhlášce č. 107/2005 Sb. o školním stravování a dle vyhlášky č. 17/ 2015 Sb., stanovuji na základě výživových norem a v rozpětí daných finančních limitů následující ceny s platností od 1. 11. 2019 takto:

MŠ:

Přesnídávka
Děti do 6 let: 9,-
Děti od 7 let: 10,- 

Oběd
Děti do 6 let: 24,00 Kč
Děti od 7 let: 25,00 Kč

Svačina
Děti do 6 let: 8,00 Kč
Děti od 7 let: 9,00 Kč

ZŠ:

Svačina
12,00 Kč

Oběd
25,00 Kč

Dospělí strávníci:
oběd
33,00 Kč

V Zadní Třebani, 15. 10. 2019

Mgr. Tereza Macourková
ředitelka školy