První týden ve škole

V prvním letošním školním týdnu bude výuka zkrácena:
2. + 3.+ 4. ročník od 5. do 8. září vždy 4 vyučovací hodiny
1. ročník: 5. a 6. září 3 vyučovací hodiny, 7. a 8. 9. – 4 vyučovací hodiny

Rozvrhy hodin a požadavky na pomůcky pro jednotlivé ročníky jsou v záložce První, druhá, třetí, čtvrtá třída!!!

Prosíme nahlásit zájem o obědy a svačiny vedoucí školní jídelny paní Ševčíkové (budete-li mít někdo zájem o oběd na 4. 9.- nahlaste nejpozději 1. 9. do 8. 00).
Vedoucí ŠJ musí nejpozději 4. 9. vědět, kdo z dětí bude v září na obědy a svačiny chodit (tel.: 773 908 512).

Další informace a variabilní symboly dětí jsou záložce Školní jídelna.

Školní družina dne 4. 9. od 8. 45 do 13 hodin. (Zájem o družinu na 4. 9. prosím nahlásit nejpozději 1. 9. na skola.zt@volny.cz).

Další informace a variabilní symboly dětí jsou záložce Družina.

24. 7. 2017 P. Fialová

 

Organizace školního roku 2017/18

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech školách v pondělí 4. září 2017.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna
2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny pro okres Beroun ve dnech 12.- 18. 3. 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

19. 7. 2017 P. Fialová

 

 

Aktuality

Historie

Historie

Události

Události

Jídelníček

Jídelníček