Práce s třídním kolektivem

Publikováno:

Vážení rodiče,
 
v lednu k nám v rámci prevence sociálně patologických jevů přijedou s dětmi několikrát pracovat odborníci ze SVP v Dobřichovicích (spolupráci zaštiťuje paní psycholožka PhDr. Dagmar Skalická).
Práce odborníků v naší škole bude zaměřena na zkvalitnění vztahů mezi žáky. Aby však mohli zaměstnanci SVP s kolektivem našich dětí pracovat, potřebujeme Váš souhlas.
Za ten předem děkujeme, neboť má-li být program úspěšný, je důležitá účast všech dětí.
 
Ještě jednou děkujeme za pochopení!

P. Fialová

souhlas_s_programem_ve_třídě