NA JEDNÉ LODI – ZKVALITNĚNÍ VÝUKY NA ZŠ A MŠ ZADNÍ TŘEBAŇ

Publikováno:

Projekt
„NA JEDNÉ LODI – ZKVALITNĚNÍ VÝUKY NA ZŠ A MŠ
ZADNÍ TŘEBAŇ“, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009366
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních/rozvojových
aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči dětí a spolupráci s veřejností.